VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 11/01/2018 ĐẾN 17/01/2018
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 11/01/2018 đến ngày 17/01/2018 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 11, 12, 15 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 10h30 ngày 11/01

Tổ dân phố 13 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 10h30 và từ 13h00 đến 16h00 ngày 11/01

Tổ dân phố 14 phường Bắc Lý

Từ 13h00 đến 16h00 ngày 11/01

Các thôn Thuận Phước, Thuận Ninh xã Thuận Đức

Từ 07h00 đến 10h30 ngày 11/01

Thôn Thuận Phong xã Thuận Đức

Từ 13h00 đến 16h00 ngày 11/01

Các thôn Thuận Hoà, Thuận Vinh xã Thuận Đức

Từ 07h00 đến 16h30 ngày 12/01

Các tổ dân phố 1, 2, 3, 5 phường Hải Thành

Từ 07h00 đến 16h30 ngày 12/01

Tổ dân phố 8 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 13h00 ngày 13/01

Các thôn Đức Điền, Đức Phong xã Đức Ninh

Từ 07h30 đến 08h00 ngày 13/01

Tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn; tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa

Từ 13h00 đến 16h00 ngày 15/01

Các tổ dân phố 9, 11 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 09h30 ngày 15/01

Các tổ dân phố 2, 5 phường Bắc Lý

Từ 13h00 đến 16h30 ngày 15/01

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Lâm Thủy 

Từ 07h00 đến 17h00 ngày 16/01

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn 7 xã Lý Trạch

Từ 07h00 đến 13h30 ngày 15/01

4. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Thủy, Quảng Sơn, Quảng Tiên, Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Hòa

Từ 05h00 đến 12h30 ngày 13/01

5. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Nhà máy xi măng Văn Hóa thuộc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam, thôn Xuân Hạ xã Văn Hóa

Từ 05h00 đến 12h00 ngày 13/01

Xã Văn Hóa 

Từ 05h00 đến 12h30 ngày 13/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]