VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 11/10/2018 ĐẾN 17/10/2018
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 11/10/2018 đến ngày 17/10/2018 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 2, 3 phường Bắc Lý; các tổ dân phố 4, 5, 6 phường Nam Lý

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 16/10

Các tổ dân phố 11, 15 phường Bắc Lý

Từ 06h00 đến 07h00 ngày 17/10

Các tổ dân phố 12, 13 phường Bắc Lý

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 17/10

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Cây Bông xã Kim Thủy

Từ 06h30 đến 11h30 ngày 16/10

Thôn Cồn Cùng xã Kim Thủy; thôn Kim Tiền xã Trường Thủy

Từ 06h00 đến 09h30 ngày 16/10

Làng Thanh niên lập nghiệp xã Kim Thủy 

Từ 13h00 đến 16h30 ngày 16/10

Thôn Tân Lực xã Tân Thủy

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 17/10

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Nhà máy xi măng Vạn Ninh thuộc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân, Nhà máy xi măng Áng Sơn thuộc Công ty Cổ phần Cosevco 6, Công ty TNHH MTV sản xuất Vật liệu Quảng Bình thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh

Từ 05h00 đến 17h00 ngày 14/10

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Tây Trạch

Từ 06h00 đến 10h30 ngày 11/10

Các thôn Thanh Hải, Thanh Xuân xã Thanh Trạch

Từ 05h30 đến 12h30 ngày 13/10

5. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

 Văn Hoá

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 13/10

Các thôn Yên Tố, Minh Cầm Trang xã Phong Hóa; các thôn Đồng Lâm, Phúc Tùng xã Đức Hoá 

Từ 06h00 đến 15h00 ngày 17/10

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]