VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 12/7/2018 ĐẾN 18/7/2018
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 12/7/2018 đến ngày 18/7/2018 bao gồm các khu vực sau:
1. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Bắc Hải Ninh xã Hải Ninh

Từ 06h00 đến 09h30 ngày 14/7

2. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 3 phường Ba Đồn

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 12/7

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]