VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 14/01/2020 đến ngày 20/01/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 14/01/2020 đến ngày 20/01/2021bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân 3, 6, 13 phường Nam Lý; các tổ dân 7, 8 phường Bắc Lý

Từ 05h30 đến 10h30 ngày 14/01

Các tổ dân phố 11, 12, 13, 15 phường Bắc Lý

Từ 05h30 đến 10h30 ngày 15/01

Thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh

Từ 07h00 đến 08h30 ngày 15/01

Các tổ dân 6, 7, 8 phường Bắc Lý

Từ 12h00 đến 16h30 ngày 16/01

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Ngư Thủy Bắc; các thôn Thanh Mỹ, Sinh Thái xã Thanh Thủy

Từ 07h00 đến 10h30 ngày 18/01

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Tây, Trung, Tiền, Thượng, Hữu Hậu xã Võ Ninh; thôn Tả Phan xã Duy Ninh

Từ 07h00 đến 15h00 ngày 16/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết. 

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]