VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 14/3/2019 ĐẾN 20/3/2019
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 14/3/2019 đến ngày 20/3/2019 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 1, 5 phường Hải Thành; tổ dân phố 10 phường Đồng Phú

Từ 05h30 đến 10h30 ngày 14/3

Tổ dân phố Cồn Chùa phường Đồng Sơn

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 20/3

2. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Hà Thiệp xã Võ Ninh

Từ 06h30 đến 13h00 ngày 15/3

Xã Trường Sơn

Từ 05h30 đến 17h30 ngày 16/3

Thôn Xuân Dục 1 xã Xuân Ninh; Ga Long Đại

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 17/3

Các thôn Vĩnh Tuy 1, Chợ Gộ, Phúc Duệ xã Vĩnh Ninh; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 19/3

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn 1, 2, 3 xã Trung Trạch

Từ 06h00 đến 15h00 ngày 16/3

Các thôn Lý Nhân, Đông Bắc, Phúc Tự Đông xã Đại Trạch

Từ 07h00 đến 09h30 ngày 18/3

Các tiểu khu 9, Dũng Cảm thị trấn Nông trường Việt Trung; Xóm Rẫy xã Tây Trạch; Xóm Cà xã Hòa Trạch 

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 18/3

4. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Quảng Sơn; thôn Cao Cựu xã Quảng Hòa

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 17/3

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Chòm 7 xã Quảng Hưng

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 20/3

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]