VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 14/6/2018 ĐẾN 20/6/2018
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 14/6/2018 đến ngày 20/6/2018 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn 5, 6, 7 xã Nghĩa Ninh

Từ 05h30 đến 14h00 ngày 14/6

Các tổ dân phố 6, 7 phường Đồng Mỹ

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 15/6

Trạm Bơm Trung Nghĩa

Từ 06h30 đến 14h30 ngày 16/6

Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý

Từ 13h30 đến 15h30 ngày 19/6

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Cồn Cùng, Kim Tiền xã Kim Thủy

Từ 06h30 đến 09h00 ngày 14/6

Thôn Đông Xuân xã Văn Thủy; Làng Thanh niên lập nghiệp xã Kim Thủy

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 19/6

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Lâm Ninh, Bắc Kim Sen xã Trường Xuân

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 19/6

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Đại Nam, Đại Nam 2, xóm mới thôn Phúc Tự Tây xã Đại Trạch

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 19/6

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Một phần thôn Di Lộc xã Quảng Tùng

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 16/6

Xã Quảng Hợp

Từ 06h00 đến 09h30 ngày 16/6

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]