VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 14/9/2017 ĐẾN 20/9/2017
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 14/9/2017 đến ngày 20/9/2017 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn 3, 4 xã Nghĩa Ninh

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 14/9

Thôn 2 xã Nghĩa Ninh

Từ 06h30 đến 11h00 và từ 13h00 đến 16h30 ngày 14/9

Thôn 1 xã Nghĩa Ninh

Từ 13h00 đến 16h30 ngày 14/9

Các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Sơn

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 14/9

Các tổ dân phố 1, 2, 8, 12 phường Nam Lý

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 14/9

Tổ dân phố 7 phường Hải Thành

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 15/9

Các thôn Tây Phú, Tân Phú xã Quang Phú

Từ 07h30 đến 08h30 ngày 15/9

Các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Phú; các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình; trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình

Từ 04h30 đến 06h00 và từ 11h50 đến 13h30 ngày 17/9

Kho bạc Nhà nước Quảng Bình

Từ 04h30 đến 13h30 ngày 17/9

Tổ dân phố 3 phường Hải Đình

Từ 07h00 đến 08h00 ngày 18/9

Các tổ dân phố 4, 5 phường Hải Đình

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 18/9

Các tổ dân phố 4, 9, 10 phường Bắc Lý

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 18/9

Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý; tổ dân phố 12 phường Bắc Nghĩa

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 19/9

Các tổ dân phố 9, 10 phường Đồng Phú

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 20/9

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Hồng Thủy

Từ 05h00 đến 06h30 và từ 11h30 đến 14h00 ngày 19/9

Các xã Dương Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Ngư Thủy Trung, Mỹ Thủy (trừ các thôn Thống Nhất, Thuận Trạch), Hưng Thủy (trừ thôn Tây Giáp, Làng Mới); các thôn Sen Thượng, Sen Đông, Xóm Zum, Xóm Phường, Xóm Đồn xã Sen Thủy; các thôn Xuân Bồ, Tiền Thiệp xã Xuân Thủy

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 19/9

Thị trấn Kiến Giang; các xã Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Thanh Thủy, An Thủy, Cam Thủy, Ngư Thủy Bắc, Mai Thủy, Văn Thủy, Trường Thủy, Kim Thủy, Phú Thủy, Xuân Thủy (trừ các thôn Xuân Bồ, Tiền Thiệp); các thôn Thống Nhất, Thuận Trạch xã Mỹ Thủy; thôn Tây Giáp xã Hưng Thủy; thôn Phú Cường thị trấn Nông trường Lệ Ninh

Từ 05h00 đến 14h00 ngày 19/9

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Bình An, Đắc Thắng xã Gia Ninh; cơ sở nuôi trồng thủy sản Công ty Thanh Hương thôn Tân Hải xã Hải Ninh

Từ 05h00 đến 06h30 và từ 11h30 đến 14h00 ngày 19/9

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Vạn Trạch, Tây Trạch, Hoàn Trạch

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 19/9

Các thôn Thanh Bình 1, 2, 3 và Thanh Hưng 1, 2, 3, 4 xã Hưng Trạch

Từ 05h30 đến 17h30 ngày 20/9

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]