VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 15 - 21/8/2019 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 15 - 21/8/2019 bao gồm các khu vực sau: 

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 9, 10 phường Nam Lý

 

Từ 06h00 đến 09h00 ngày 15/8

 

Các tổ dân phố 1, 3, 4 phường Đồng Mỹ

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 16/8

Các tổ dân phố 14, 15 phường Bắc Lý

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 16/8

Tổ dân phố 1 Mỹ Cương phường Bắc Nghĩa
Từ 06h00 đến 08h30 ngày 16/8
Các tổ dân phố Đức Trường, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Tân, Bình Phúc, Diêm Bắc 1, 2 phường Đức Ninh Đông
Từ 05h30 đến 15h00 ngày 17/8
Trạm xử lý nước thải xã Đức Ninh
Từ 05h30 đến 18h00 ngày 17/8
Các thôn Hà Trung, Cửa Phú xã Bảo Ninh
Từ 06h00 đến 09h30 ngày 20/8
Tổ dân phố 3 phường Hải Đình; Khu đô thị Bắc Lê Lợi
Từ 06h00 đến 09h00 ngày 21/8
Các thôn 10, 11 xã Lộc Ninh
Từ 06h00 đến 09h00 ngày 21/8

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các đội 5, 6, 7 thôn Đại Phong xã Phong Thủy

Từ 06h00 đến 10h00 ngày 16/8

Làng Thanh niên lập nghiệp xã Kim Thủy

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 17/8

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Thanh Hải, Thanh Xuân xã Thanh Trạch

Từ 06h30 đến 09h00 ngày 16/8

4. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Dinh phường Quảng Thuận

Từ 05h30 đến 08h30 ngày 17/8

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Vĩnh Sơn xã Quảng Đông

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 20/8

Thôn Di Lộc xã Quảng Tùng

Từ 12h30 đến 17h00 ngày 20/8

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 16/8

 7. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Pheo, Bình Minh 1, 2 xã Trung Hóa

Từ 06h30 đến 14h30 ngày 15/8

Bản Phú Minh xã Thượng Hóa
Từ 06h30 đến 15h30 ngày 17/8

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]