VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 15/3/2018 ĐẾN 21/3/2018
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 15/3/2018 đến ngày 21/3/2018 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 xã Lộc Ninh

Từ 06h30 đến 08h30 ngày 15/3

Các thôn 1, 2, 4 xã Lộc Ninh

Từ 09h00 đến 11h00 ngày 15/3

Cảng Cá Nhật Lệ 

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 15/3

Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 16/3

Các tổ dân phố Đức Trường, Diêm Bắc 1, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Tân phường Đức Ninh Đông

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 16/3

Xã Quang Phú (trừ thôn Nam Phú)

Từ 05h30 đến 12h00 ngày 17/3

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình 

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 18/3

Khách sạn Vĩnh Hoàng 

Từ 07h30 đến 15h30 ngày 18/3

Các thôn 3, 4, 11, 16 xã Lộc Ninh

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 18/3

Các thôn Đức Thủy, Đức Môn, Đức Hoa xã Đức Ninh

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 19/3

Thôn Ba Đa xã Nghĩa Ninh; Nhà máy bê tông Thanh Thiên 

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 19/3

Khu nuôi tôm Cửa Phú xã Bảo Ninh

Từ 05h30 đến 11h30 ngày 20/3

Tổ dân phố 7 phường Hải Thành; tổ dân phố Cồn Chùa phường Đồng Sơn

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 21/3

Các thôn Thuận Phước, Thuận Hòa xã Thuận Đức; thôn Nam Phú xã Quang Phú

Từ 13h00 đến 15h00 ngày 21/3

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Dương Thủy, Mỹ Thủy (trừ thôn Thống Nhất)

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 17/3

Các xã Tân Thủy, Thái Thủy; khu vực Chợ Mai xã Hưng Thủy

Từ 08h30 đến 11h00 ngày 17/3

Thôn Phong Giang thị trấn Kiến Giang; trụ sở Huyện ủy, UBND huyện, Huyện đội, Công an, Kho bạc; nhà máy nước khoáng Bang

Từ 05h00 đến 07h30 ngày 17/3

Xã Xuân Thủy; thôn Xuân Mai xã Mai Thủy; trụ sở Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế dự phòng, Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy 

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 17/3

Các xã An Thủy, Lộc Thủy; thôn Xuân Lai xã Xuân Thủy

Từ 12h30 đến 15h30 ngày 17/3

Thôn Xuân Hồi xã Liên Thủy

Từ 06h00 đến 15h30 ngày 17/3

Xã Văn Thủy; các bản Cây Bông, Cồn Cùng và Làng Thanh niên lập nghiệp xã Kim Thủy

Từ 13h30 đến 17h00 ngày 17/3

Các xã Phong Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Bắc; Nhà máy may Cam Liên; khu nuôi tôm Thái Lan

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 18/3

Xã Cam Thủy; thôn Tây Giáp xã Hưng Thủy

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 18/3

Thôn Trung Tân và khu vực khai thác Ti tan xã Sen Thủy

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 20/3

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Khu du lịch Động Thiên Đường, Trộ Mợơng, Nước Moọc; Khách sạn Phương Nam

Từ 07h00 đến 11h30 ngày 15/3

Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch

Từ 05h30 đến 07h00 và từ 09h30 đến 12h00 ngày 16/3

Thôn 7 xã Lý Trạch

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 18/3

Các xã Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc; tiểu khu 8 thị trấn Hoàn Lão; thôn Thọ Lộc xã Vạn Trạch

Từ 06h00 đến 07h30 và từ 12h00 đến 14h30 ngày 21/3

Các tiểu khu 9, 10 thị trấn Hoàn Lão

Từ 06h00 đến 14h30 ngày 21/3

4. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Trường Sơn phường Quảng Long

Từ 06h00 đến 15h00 ngày 15/3

Các xã Quảng Minh, Quảng Hòa (trừ các thôn Thanh Tân, Nhân Hòa, Hợp Hòa) 

Từ 06h00 đến 07h30 và từ 11h00 đến 14h00 ngày 19/3

Các thôn Thanh Tân, Nhân Hòa xã Quảng Hòa

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 19/3

Xã Quảng Văn; các thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch xã Quảng Lộc; thôn Hợp Hòa xã Quảng Hòa

Từ 06h00 đến 15h00 ngày 21/3

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Phương (trừ các thôn Pháp Kệ, Tô Xá, Hướng Phương), Quảng Tiến (trừ các thôn Đông Tiến, Hà Tiến)

Từ 06h00 đến 07h30 và từ 12h30 đến 15h00 ngày 15/3

Các thôn Pháp Kệ, Tô Xá, Hướng Phương xã Quảng Phương

Từ 06h00 đến 15h00 ngày 15/3

Xã Quảng Xuân (trừ thôn Xuân Kiều)

Từ 05h30 đến 07h00 và từ 09h30 đến 12h00 ngày 16/3

Các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến (trừ các thôn Đông Tiến, Hà Tiến); một phần thôn Tô Xá xã Quảng Phương

Từ 06h00 đến 15h00 ngày 20/3

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]