VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 15/7/2021 đến ngày 21/7/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 15/7/2021 đến ngày 21/7/2021 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Công ty TNHH thủy sản Hưng Biển thôn Cửa Phú xã Bảo Ninh

Từ 06h00 đến 13h00 ngày 15/7

Tổ dân phố 3 Phương Xuân phường Bắc Nghĩa

Từ 08h00 đến 10h30 ngày 15/7

Các tổ dân phố 6, 7 phường Bắc Lý

Từ 06h00 đến 08h30 ngày 16/7

Tổ dân phố 13 phường Bắc Lý

Từ 06h00 đến 08h30 ngày 17/7

Tổ dân phố Diêm Bắc 2 phường Đức Ninh Đông

Từ 06h00 đến 09h30 ngày 17/7

Các tổ dân phố 1, 2, 3, 5 phường Đồng Phú

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 17/7

Tổ dân phố 9 phường Bắc Lý

Từ 14h00 đến 16h00 ngày 17/7

Các tổ dân phố 4, 6, 7 phường Hải Thành

Từ 06h00 đến 09h00 ngày 20/7

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Đông Thái xã Thái Thủy

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 19/7

3. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Một phần tổ dân phố Thọ Đơn phường Quảng Thọ

Từ 06h00 đến 13h00 ngày 16/7

Các tổ dân phố Tiền Phong, Chính Trực phường Quảng Long; các khu phố 3, 6 phường Ba Đồn

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 16/7

4. Huyện Tuyên Hóa:   

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Đồng Giang, Đại Sơn, Đồng Phú xã Đồng Hóa; các thôn Thuận Hoan, Xuân Canh xã Thuận Hóa; thôn Tân Sơn xã Sơn Hóa

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 19/7

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]