VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 18 - 24/4/2019 
(Website Quảng Bình) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 18/4/2019 đến ngày 24/4/2019 bao gồm các khu vực sau:  

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Diêm Sơn, Đức Sơn xã Đức Ninh

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 18/4

Các tổ dân phố 3, 4, 9, 10 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 19/4

Các tổ dân phố 3, 4, 5, 6 phường Đồng Mỹ

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 22/4

Các tổ dân phố 11, 12, 13, 15 phường Bắc Lý

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 24/4

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Ngư Thủy Nam; thôn Nồm Bớc xã Sen Thủy

Từ 05h30 đến 09h30 ngày 20/4

Khu vực khai thác titan xã Sen Thủy và Ngư Thủy Nam

Từ 05h30 đến 11h30 ngày 20/4

Các thôn Trầm Kỳ, Thanh Sơn, Hòa Bình xã Sen Thủy; thôn Làng Mới thuộc xã Hưng Thủy

Từ 06h30 đến 15h30 ngày 24/4

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Nam Trạch

Từ 06h30 đến 13h00 ngày 20/4

4. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Một phần thôn Tam Đa xã Quảng Lưu

Từ 06h30 đến 15h30 ngày 18/4

Các xã Quảng Liên, Quảng Trường

Từ 06h00 đến 08h00 và từ 14h00 đến 16h00  ngày 22/4

Xã Phù Hóa (trừ thôn 3)

Từ 06h00 đến 10h30 ngày 22/4

Xã Cảnh Hóa; thôn 3 xã Phù Hóa

Từ 06h00 đến 16h00 ngày 22/4

Thôn 4 xã Quảng Thạch

Từ 06h30 đến 16h00 ngày 24/4

5. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Cương Trung A và C xã Tiến Hóa

Từ 06h00 đến 16h00 ngày 22/4

 Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

 

[Trở về]