VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 21/01/2020 đến ngày 27/01/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/01/2020 đến ngày 27/01/2021bao gồm các khu vực sau:
 

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Nam Phú, Tây Phú xã Quang Phú

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 21/01

Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú, tổ dân phố 5 phường Hải Thành

Từ 13h30 đến 15h30 ngày 21/01

Trại Giam Đồng Sơn (Phân trại số 3) xã Thuận Đức

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 22/01

Thôn 4 xã Lộc Ninh

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 22/01

Các tổ dân phố 2, 3 phường Bắc Lý; tổ dân phố 5, 15 phường Nam Lý

Từ 07h00 đến 08h00 ngày 22/01

Tổ dân phố Nam Thành phường Đồng Hải

Từ 07h00 đến 08h00 ngày 23/01

Các tổ dân phố 3, 5, 6, 13, 15 phường Nam Lý; các tổ dân phố 1, 7, 8 Bắc Lý

Từ 05h30 đến 10h30 ngày 24/01

Các tổ dân phố Đồng Đình, Đồng Tâm, Nam Thành phường Đồng Hải; tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải

Từ 05h30 đến 11h30 ngày 26/01

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Thanh Mỹ xã Thanh Thủy; các đội 6, 7 thôn Đại Phong xã Phong Thủy

Từ 06h30 đến 11h30 ngày 22/01

Một phần thôn Thạch Bàn xã Phú Thủy

Từ 08h00 đến 11h00 ngày 23/01

Thôn Thống Nhất xã Mỹ Thủy

Từ 07h00 đến 13h30 ngày 23/01

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Tân Nẫm, Trung Nẫm xã Cự Nẫm

Từ 06h30 đến 14h00 ngày 21/01

4. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Phong Hóa; các thôn 1, 2 Phúc Tùng và một phần thôn Cồn Cam xã Đức Hóa; thôn Lạc Hóa xã Mai Hóa 

Từ 06h30 đến 08h30 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 22/01

Các thôn Liên Sơn, Liên Hóa, Tân Hóa, Nam Sơn xã Mai Hóa

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 22/01

5. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các bản Ra Mai, Pa Choong xã Trọng Hóa; bản Hà Nôông xã Dân Hóa  

Từ 08h00 đến 13h30 ngày 23/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết. 

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]