VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2019 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/11/2019 đến ngày 27/11/2019 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 3, 4, 5, 6 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 1, 2, 3, 4 phường Đồng Sơn

 

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 21/11

 

Các tổ dân phố 9, 10, 14 phường Nam Lý

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 22/11

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng Sacombak thuộc tổ dân phố 2 phường Hải Đình

Từ 06h30 đến 12h00 ngày 23/11

Các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Đồng Mỹ; thôn 16 xã Lộc Ninh
Từ 13h00 đến 16h00 ngày 25/11
Tổ dân phố 7 phường Hải Thành, thôn Đồng Dương xã Bảo Ninh
Từ 07h00 đến 10h00 ngày 26/11
Tổ dân phố 9 phường Bắc Lý
Từ 07h00 đến 10h00 ngày 27/11
Các tổ dân phố 7, 8, 9 phường Đồng Phú
Từ 13h00 đến 16h00 ngày 27/11

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Xuân Nam, Xuân Bắc 2 xã Hoa Thủy

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 21/11

Thôn Tân Bằng xã Tân Thủy

Từ 06h30 đến 14h00 ngày 22/11

Khu vực khai thác ti tan xã Sen Thủy và Ngư Thủy Nam

Từ 07h00 đến 18h00 ngày 23/11

Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy; Làng Ho xã Kim Thủy
Từ 06h30 đến 17h00 ngày 24/11
Xã Dương Thủy; các thôn Thuận Trạch, Mỹ Sơn, Mỹ Hà, Tâm Mớc, xóm Mỹ Giang xã Mỹ Thủy; xóm Nương Giàng xã Xuân Thủy
Từ 06h00 đến 13h30 ngày 26/11

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tân Định xã Hải Ninh

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 21/11

Các thôn Phú Lộc, Tiền Vinh, Trường An, Bắc Ngũ xã Gia Ninh
Từ 06h00 đến 15h00 ngày 23/11
Khu tái định cư xã Hồng Thủy, khu vực nuôi trồng thủy sản Thanh Hương thuộc thôn Tân Hải xã Hải Ninh, khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc xã Ngư Thủy Bắc
Từ 06h30 đến 12h30 ngày 26/11

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Hòa Trạch

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 22/11

Thôn 7 xã Lý Trạch

Từ 13h00 đến 16h00 ngày 25/11

Xã Lâm Trạch
Từ 06h30 đến 16h30 ngày 26/11
Các thôn 1, 2 Phúc Đồng xã Phúc Trạch
Từ 07h00 đến 11h30 ngày 26/11
Các thôn 1, 2, 3, 4 Thanh Sen xã Phúc Trạch
Từ 06h00 đến 10h00 ngày 26/11
Các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 xã Xuân Trạch
Từ 06h30 đến 17h00 ngày 27/11

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Minh Lợi phường Quảng Thọ

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 25/11

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Liên, Phù Hóa, Quảng Trường (trừ thôn Thu Trường), Cảnh Hóa (trừ các thôn Cây Thị, Kinh Tân)

Từ 06h00 đến 08h00 và từ 12h30 đến 15h00 ngày 23/11

Các thôn Cây Thị, Kinh Tân xã Cảnh Hóa; thôn Thu Trường xã Quảng Trường

Từ 06h00 đến 15h00 ngày 23/11

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn 2, 3 xã Thanh Thạch

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 21/11

Thôn Cương Trung A và C xã Tiến Hóa
Từ 06h00 đến 15h00 ngày 23/11
Các thôn Đồng Tâm, Hà Nam xã Nam Hóa; các thôn 1, 2, 3 Thiết Sơn, Hòa Bình xã Thạch Hóa
Từ 06h00 đến 11h00 ngày 26/11

8. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Thanh Liêm 1, 2 xã Trung Hóa

Từ 06h30 đến 15h00 ngày 24/11

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

 

[Trở về]