VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 21/3/2019 ĐẾN 27/3/2019
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/3/2019 đến ngày 27/3/2019 bao gồm các khu vực sau:
1. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Trung Thái, Bắc Thái, An Lão xã Thái Thủy

Từ 06h30 đến 16h00 ngày 27/3

2. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Trúc Ly xã Võ Ninh; Trạm thu phí Quán Hàu

Từ 06h30 đến 16h00 ngày 21/3

Thôn Tân Định xã Hải Ninh

Từ 14h00 đến 16h30 ngày 21/3

Xã Trường Xuân

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 22/3

Các thôn Long Sơn, Liên Sơn, Xuân Sơn, bản Đá Chát xã Trường Sơn

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 23/3

Xã Hiền Ninh; thôn Xuân Dục 4 xã Xuân Ninh

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 24/3

3. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tú Loan 1 xã Quảng Hưng

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 26/3

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]