VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 21/5/2020 đến ngày 27/5/2020 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/5/2020 đến ngày 27/5/2020 bao gồm các khu vực sau: 

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 7, 9, 10 phường Đồng Phú; các tổ dân phố 4, 5 phường Hải Đình (nay là phường Đồng Hải)

 

Từ 13h30 đến 15h30 ngày 21/5

 

Các tổ dân phố 3, 5, 13, 15 phường Nam Lý

Từ 13h30 đến 14h30 ngày 21/5

Các tổ dân phố 5, 6 phường Đồng Phú; tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải; tổ dân phố 1 phường Bắc Lý

Từ 15h30 đến 17h00 ngày 21/5

Các tổ dân phố 1, 3, 4, 5, 6, 7 phường Hải Thành; một phần thôn Tân Phú xã Quang Phú
Từ 05h30 đến 14h00 ngày 22/5
Tổ dân phố 11 phường Nam Lý
Từ 05h30 đến 11h30 ngày 23/5
Thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh
Từ 07h00 đến 10h00 ngày 23/5
Thôn Trung Bính xã Bảo Ninh
Từ 06h00 đến 10h00 ngày 23/5
Các tổ dân phố 2, 3 phường Đồng Sơn
Từ 06h00 đến 07h30 ngày 26/5
Các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Sơn; Trường Trung cấp Kinh tế tỉnh Quảng Bình
Từ 07h30 đến 09h30 ngày 26/5
Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn
Từ 13h30 đến 15h00 ngày 26/5
Các thôn Thuận Hà, Thuận Vinh xã Thuận Đức
Từ 15h30 đến 17h00 ngày 26/5
Các tổ dân phố 7, 8, 9 phường Đồng Phú; các thôn 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 xã Lộc Ninh
Từ 06h00 đến 11h00 ngày 26/5

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Sen Đông, Sen Thượng 1 và 2, Xóm Phường, Xóm Đồn, Xóm Dum xã Sen Thủy

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 21/5

Thôn An Bai xã Kim Thủy

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 23/5

Thôn Mỹ Sơn, xóm Cồn thôn Mỹ Hà xã Mỹ Thủy

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 25/5

Thôn Tây Thiện xã Dương Thủy
Từ 06h30 đến 11h30 ngày 25/5
Đội 1 và 4 thôn Xuân Hồi xã Liên Thủy
Từ 13h00 đến 16h30 ngày 25/5
Xã Trường Thủy, Văn Thủy (hiện nay là xã Trường Thủy); các thôn Lệ Bình, Quảng Trung, Mai Sơn, Thái Xá, Troóc Vực xã Mai Thủy; các thôn Cây Bông, Cồn Cùng, Làng Thanh niên Lập nghiệp xã Kim Thủy
Từ 06h30 đến 17h00 ngày 27/5

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Hiền Ninh (trừ các thôn Đồng Tư, Trường Dục, Long Đại)

Từ 05h30 đến 08h00 ngày 26/5

Các thôn Đồng Tư, Trường Dục xã Hiền Ninh; thôn Xuân Dục 4 xã Xuân Ninh
Từ 05h30 đến 17h00 ngày 26/5

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Trung Đức, Nam Đức xã Đức Trạch

Từ 05h30 đến 12h30 ngày 21/5

Các thôn Hòa Trạch, Chánh Hòa, Sao Sa, Đông Thành, Tây Thành, Chợ Rớ xã Nam Trạch

Từ 04h30 đến 17h30 ngày 22/5

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Thủy Sơn, một phần các tổ dân phố Trường Sơn, Tiền Phong phường Quảng Long; một phần Khu phố 4 phường Ba Đồn

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 23/5

Xã Quảng Minh; các thôn Thôn Vĩnh Phú, Thanh Tân, Nhân Hòa xã Quảng Hòa

Từ 06h00 đến 16h00 ngày 26/5

Xã Quảng Văn; các thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch xã Quảng Lộc; thôn Hợp Hòa xã Quảng Hòa
Từ 06h00 đến 11h30 ngày 26/5

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Trụ sở các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm huyện mới xã Quảng Phương

Từ 07h00 đến 11h00 ngày 23/5

7. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Dân Hóa, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Từ 07h00 đến 16h30 ngày 23/5

Xã Hóa Sơn; các thôn Đa Năng, Đa Thịnh xã Hóa Hợp
Từ 06h30 đến 17h30 ngày 25/5

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]