VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 22/7/2021 đến ngày 28/7/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 22/7/2021 đến ngày 28/7/2021 bao gồm các khu vực sau:

 1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 11 phường Đồng Sơn, thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức

Từ 06h00 đến 10h00 ngày 23/7

Các tổ dân phố 6, 7 phường Bắc Lý; Trường Cao đẳng Luật miền Trung, Trung tâm giáo dục dạy nghề và hỗ trợ Nông dân - Phụ nữ Quảng Bình

Từ 05h30 đến 15h30 ngày 24/7

Các tổ dân phố 2, 3, 4 phường Đồng Phú

Từ 05h30 đến 10h00 ngày 27/7

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Tân Đa, Tân Lộc, Tân Lực, Tân Truyền, Tân Lỵ, Tân Bằng, Tân Thái, Tân Thịnh xã Tân Thủy

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 22/7

Các thôn Tân Thượng Hải, Nam Hải, Thượng Nam, Thượng Hải, Thượng Bắc và một phần các thôn Tân Lập, Trung Thành xã Ngư Thủy Bắc; các thôn Tương Trợ, Đoàn Kết, Thắng Lợi, Phú Thiết, Phù Lưu, Hòa Đông và một phần thôn Nội Mai xã Hưng Thủy

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 28/7

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố Thắng Lợi, Phú Quý thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 23/7

Thôn Hà Môn xã Cự Nẫm

Từ 07h00 đến 09h30 ngày 23/7

4. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Một phần thôn Vân Tiền xã Quảng Lưu

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 22/7

5. Huyện Tuyên Hóa:   

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Châu Hóa, Cao Quảng

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 24/7

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]