VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 23/3/2017 ĐẾN 29/3/2017
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 23/3/2017 đến ngày 29/3/2017 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn 3, 4 xã Nghĩa Ninh

Từ 07h30 đến 09h00 ngày 23/3

Các tổ dân phố 4, 5 phường Nam Lý; các tổ dân phố 2, 3 phường Bắc Lý

Từ 07h30 đến 09h00 ngày 24/3

Tổ dân phố 14 phường Nam Lý; tổ dân phố 15 phường Bắc Lý

Từ 09h30 đến 11h00 ngày 24/3

Công ty Cổ phần Gạch Đồng Tâm

Từ 13h30 đến 15h00 ngày 24/3

Thôn Sa Động xã Bảo Ninh

Từ 07h30 đến 09h00 ngày 28/3

Thôn Hà Trung xã Bảo Ninh

Từ 09h30 đến 11h00 ngày 28/3

Thôn Cửa Phú xã Bảo Ninh

Từ 09h30 đến 11h00 và từ 13h30 đến 15h00  ngày 28/3

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Lâm Thủy

Từ 07h30 đến 17h30 ngày 23/3

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Đại Trạch, Lý Trạch, Nhân Trạch, Nam Trạch

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 28/3

4. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố Minh Lợi, Minh Phượng phường Quảng Thọ; các tổ dân phố 3, 4, 5, 6 phường Ba Đồn; tổ dân phố Thủy Sơn phường Quảng Long

Từ 05h30 đến 07h30 và từ 15h30 đến 17h30 ngày 23/3

Tổ dân phố Trường Sơn phường Quảng Long

Từ 05h30 đến 17h30 ngày 23/3

Tổ dân phố Trường Sơn phường Quảng Long

Từ 05h30 đến 07h00 và từ 13h30 đến 15h30 ngày 27/3

Các thôn Chay, Linh Cận Sơn, Nhà máy nước sạch Quảng Sơn xã Quảng Sơn

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 28/3

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến, Quảng Phương (trừ các thôn Hướng Phương, Pháp Kệ, Tô Xá)

Từ 05h30 đến 07h30 và từ 15h30 đến 17h30 ngày 23/3

Các thôn Hướng Phương, Pháp Kệ, Tô Xá xã Quảng Phương

Từ 05h30 đến 17h30 ngày 23/3

Các xã Quảng Kim, Quảng Hợp, Quảng Phú; thôn Di Luân xã Quảng Tùng; thôn Tân Châu xã Quảng Châu

Từ 05h30 đến 07h30 ngày 23/3

Các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến, Quảng Phương (trừ các thôn Hướng Phương, Tô Xá)

Từ 05h30 đến 07h00 và từ 13h30 đến 15h30 ngày 27/3

Các thôn Hướng Phương, Tô Xá xã Quảng Phương

Từ 05h30 đến 15h30 ngày 27/3

Các xã Quảng Kim, Quảng Hợp, Quảng Phú; thôn Di Luân xã Quảng Tùng; thôn Tân Châu xã Quảng Châu

Từ 05h30 đến 17h30 ngày 27/3

Các thôn 19-5, Đông Hưng, khu tái định cư Quảng Đông xã Quảng Đông

Từ 05h30 đến 16h30 ngày 28/3

Xã Quảng Châu (trừ thôn Tân Châu); thông Phúc Kiều, Sơn Tùng xã Quảng Tùng

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 29/3

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Ngư Hóa

Từ 05h30 đến 07h30 ngày 23/3

Xã Ngư Hóa

Từ 05h30 đến 17h30 ngày 27/3

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]