VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 30/9/2020

(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 24/9/2020 đến ngày 30/9/2020 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 9 phường Nam Lý

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 24/9

Các tổ dân phố Diêm Bắc, Diêm Nam, Diêm Trung phường Đức Ninh Đông

Từ 13h30 đến 16h00 ngày 24/9

Các tổ dân phố 8, 9, 11 phường Bắc Lý

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 25/9

Các thôn 1, 2, 4, 5 xã Lộc Ninh

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 25/9

Tổ dân phố Nam Thành phường Đồng Hải (tổ dân phố 5 phường Hải Đình cũ)

Từ 14h00 đến 16h00 ngày 25/9

Phường Phú Hải

Từ 05h30 đến 11h00 ngày 27/9

Khu dân cư Tây Hữu Nghị thuộc tổ dân phố 13 phường Bắc Lý

Từ 13h30 đến 16h00 ngày 28/9

Các tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành; khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ, Mường Thanh Quảng Bình

Từ 05h30 đến 11h30 ngày 29/9

Các tổ dân phố 4, 5, 9, 10 phường Bắc Lý

Từ 05h30 đến 12h30 ngày 30/9

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Bản Rào Đá xã Ngân Thủy

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 24/9

Khu Tái định cư xã Hồng Thủy, khu vực nuôi trồng thủy sản xã Ngư Thủy Bắc

Từ 06h00 đến 13h00 ngày 26/9

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Phú Lộc, Tiền Vinh, Bắc Ngũ, Trường An xã Gia Ninh

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 26/9

Khu nuôi trồng thủy sản Thanh Hương thuộc thôn Tân Hải xã Hải Ninh

Từ 06h00 đến 13h00 ngày 26/9

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn 1, 2, 3, 4 Thanh Sen xã Phúc Trạch

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 24/9

Các thôn Rẫy, Cồn, Mít xã Tây Trạch

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 28/9

Thôn Thanh Lộc xã Sơn Lộc, thôn Tân Nẫm xã Cự Nẫm 

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 28/9

Thôn Hà Môn xã Cự Nẫm

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 28/9

Các thôn Trung Nẫm, Bắc Nẫm, Sen Nẫm, Mỹ Sơn xã Cự Nẫm

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 30/9

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố Dinh, Môn, Hội, Nam, Cồn phường Quảng Thuận; tổ dân phố Minh Lợi Phường Quảng Thọ

Từ 06h00 đến 15h30 ngày 24/9

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Quảng Châu (trừ thôn Tân Châu); các thôn Phúc Kiều, Sơn Tùng xã Quảng Tùng

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 25/9

Các xã Quảng Kim, Quảng Hợp; thôn Tân Châu xã Quảng Châu

Từ 06h00 đến 10h30 ngày 29/9

Xã Quảng Thạch, thôn Vân Tiền xã Quảng Lưu

Từ 06h00 đến 10h30 ngày 30/9

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Châu Hóa, Cao Quảng; các thôn Thanh Trúc, Tam Đa, Chợ Cuồi, Tây Thủy xã Tiến Hóa

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 24/9

Xã Ngư Hóa

Từ 06h00 đến 10h30 ngày 29/9

8. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Minh Hóa, Tân Hóa

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 25/9

Xã Thượng Hóa (trừ các thôn Quyền, Quang, Khai Hóa)

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 26/9

Các thôn Quyền, Quang, Khai Hóa xã Thượng Hóa

Từ 06h00 đến 15h00 ngày 26/9

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]