VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 25/02/2021 đến ngày 03/3/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 25/02/2021 đến ngày 03/3/2021 bao gồm các khu vực sau:
 

1. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Một phần thôn Xuân Hồi xã Liên Thủy

Từ 07h00 đến 10h30 ngày 27/02

2. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Hữu Tân xã Tân Ninh

Từ 06h30 đến 14h00 ngày 25/02

Thôn Hoành Vinh xã An Ninh
Từ 06h30 đến 14h30 ngày 27/02

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Thanh Vinh, Thanh Xuân, Thanh Gianh, Quyết Thắng, Thanh Hải, Thanh Khê xã Thanh Trạch

Từ 07h00 đến 09h00 và từ 12h00 đến 14h30 ngày 25/02

Thôn Tiền Phong xã Thanh Trạch

Từ 07h00 đến 14h30 ngày 25/02

Các thôn Phúc Tự Đông, Lý Nhân, Đông Bắc xã Đại Trạch
Từ 06h30 đến 10h30 ngày 27/02
Các thôn 3, 4 ,8, 9 xã Hạ Trạch
Từ 07h00 đến 16h00 ngày 03/03

4. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Thanh Tân xã Quảng Hòa

Từ 07h00 đến 14h00 ngày 26/02

Xã Quảng Văn, thôn Hợp Hòa xã Quảng Hòa, thôn Phù Trịch xã Quảng Lộc

Từ 06h30 đến 15h00 ngày 03/03

5. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tiểu khu Tân Lập, Đồng Văn và một phần tiểu khu Tam Đồng thị trấn Đồng Lê; thôn Đồng Sơn xã Sơn Hóa

Từ 12h00 đến 15h30 ngày 26/02

6. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Bình Minh 2, Pheo xã Trung Hóa

Từ 06h30 đến 08h30 và từ 14h00 đến 16h30 ngày 27/02

Thôn Bình Minh 1 xã Trung Hóa

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 27/02

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết. 

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]