VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 26/3/2020 đến ngày 01/4/2020 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 26/3/2020 đến ngày 01/4/2020 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải

 

Từ 05h30 đến 15h00 ngày 26/3

 

Tổ dân phố 9 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 17h00 ngày 26/3

Tổ dân phố 12 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 27/3

Các thôn 3, 4, 11, 16 xã Lộc Ninh
Từ 05h30 đến 16h30 ngày 28/3
Tổ dân phố 2 phường Hải Đình (phường Đồng Hải mới), khách sạn Sài Gòn Quảng Bình, Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà Thiếu nhi Quảng Bình
Từ 07h00 đến 13h30 ngày 29/3
Tổ dân phố 11 phường Bắc Lý
Từ 07h00 đến 10h00 ngày 29/3
Tổ dân phố 2 phường Đồng Sơn
Từ 07h00 đến 09h30 ngày 01/4
Các tổ dân phố 3, 4, 5 Phương Xuân phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 1 phường Đồng Sơn; Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình
Từ 07h00 đến 12h00 ngày 01/4

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Thái Thủy

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 27/3

Thôn An Bai xã Kim Thủy

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 31/3

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Hiền Ninh; các thôn Phúc Long, Phúc Mỹ, Xuân Dục 1, 2, 4 xã Xuân Ninh

Từ 06h30 đến 13h30 ngày 28/3

Các thôn Tiền, Thượng, Hữu Hậu xã Võ Ninh
Từ 06h30 đến 12h30 ngày 28/3
Xã Tân Ninh
Từ 06h30 đến 10h30 ngày 28/3

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Thanh Khê, Thanh Vinh, Tiền Phong, Thanh Hải, Thanh Gianh, Thanh Xuân

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 26/3

Tiểu khu Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 05h30 đến 07h30 và từ 14h30 đến 17h00 ngày 27/3

Nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh
Từ 05h30 đến 17h00 ngày 27/3
Thôn 7 xã Lý Trạch
Từ 05h30 đến 16h30 ngày 28/3
Các thôn Dài, Hổ, Cà, Sông Chứa, Đồng Vụng xã Hòa Trạch
Từ 06h30 đến 15h30 ngày 28/3
Xã Sơn Lộc; các thôn Quốc lộ 1A, Bình Thuận, Trung Thuận, Nam Sơn, Bắc Sơn, Đông Duyệt, Xóm Cồn, Trung Duyệt, Bắc Duyệt, Nam Duyệt xã Hải Phú
Từ 06h30 đến 11h30 ngày 30/3
Tiểu khu Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung
Từ 07h00 đến 16h00 ngày 01/4

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Di Lộc xã Quảng Tùng

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 27/3

Các xã Cảnh Hóa, Phù Hóa, Liên Trường (xã Quảng Liên và Quảng Trường cũ)

Từ 06h30 đến 14h30 ngày 31/3

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Sơn Hóa, Đồng Hóa, Thạch Hóa (xã Thạch Hóa và Nam Hóa cũ); các tiểu khu Tân Lập, Tam Đồng thị trấn Đồng Lê; thôn Xuân Canh xã Thuận Hóa

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 26/3
Xã Cao Quảng
Từ 06h30 đến 17h00 ngày 27/3 và 30/3
Xã Mai Hóa
Từ 06h30 đến 15h30 ngày 28/3
Thôn Cương Trung C xã Tiến Hóa
Từ 06h30 đến 14h30 ngày 31/3

 

7. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Yên Hóa (hiện nay là thị trấn Quy Đạt), tiểu khu 1 thị trấn Quy Đạt

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 28/3
Các tiểu khu 2, 3 thị trấn Quy Đạt
Từ 06h30 đến 10h30 ngày 28/3

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết. 

Công ty Điện lực Quảng Bình


 

[Trở về]