VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 28/5/2020 đến ngày 03/6/2020 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 28/5/2020 đến ngày 03/6/2020 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tân Sơn xã Đức Ninh, thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh

 

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 28/5

 

Các tổ dân phố 3, 13 phường Nam Lý

Từ 05h30 đến 11h30 ngày 28/5

Các tổ dân phố Diêm Thượng, Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông

Từ 06h00 đến 16h00 ngày 29/5

Các tổ dân phố 4, 6, 7, 9, 10 phường Bắc Lý
Từ 04h30 đến 06h30 ngày 30/5
Các thôn 6, 16 xã Lộc Ninh
Từ 06h00 đến 10h30 ngày 30/5
Các tổ dân phố 1, 2, 3, 6, 7 phường Đồng Mỹ (hiện nay là phường Đồng Hải)
Từ 06h30 đến 09h30 ngày 02/6
Các tổ d, 7, 8 phân phố 5, 6ường Đồng Sơn; các thôn Giao tế, Đức Sơn, Đức Điền, Đức Phong xã Đức Ninh Từ 13h30 đến 15h00 ngày 02/6
Các tổ dân phố 4, 5 phường Đồng Mỹ (hiện nay là phường Đồng Hải)
Từ 13h30 đến 16h30 ngày 02/6
Các tổ dân phố 1, 4, 5, 6, 7 phường Đồng Phú
Từ 06h00 đến 10h00 ngày 02/6

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tâm Mớc xã Mỹ Thủy

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 01/6

Khu vực khai thác Titan xã Sen Thủy và xã Ngư Thủy Nam (hiện nay là xã Ngư Thủy)

Từ 06h30 đến 18h00 ngày 02/6

Các thôn Sen Đông, Sen Thượng 1 và 2, Xóm Phường, Xóm Đồn, Xóm Dum xã Sen Thủy

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 03/6

Xã Ngư Thủy Nam, khu vực khai thác Titan xã Ngư Thủy Nam (hiện nay là xã Ngư Thủy)
Từ 11h40 đến 16h30 ngày 03/6

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Trung Sơn xã Trường Sơn

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 29/5 và 30/5

Xóm Lâm trường Vĩnh Long thuộc thôn Lệ Kỳ 1 xã Vĩnh Ninh
Từ 06h00 đến 13h30 ngày 02/6

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Thượng Đức, Đông Đức, Trung Đức xã Đức Trạch; thôn 8 xã Đồng Trạch

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 29/5

Xã Sơn Lộc; các thôn Quốc lộ 1A, Bình Thuận, Trung Thuận, Nam Sơn, Bắc Sơn, Đông Duyệt, Trung Duyệt, Bắc Duyệt, Nam Duyệt, Xóm Cồn xã Hải Phú

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 02/6

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Tân Đức, Tân Trường, Tân Lộc, Tân Tiến, Tân Hóa xã Quảng Tân

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 03/6

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Di Lộc xã Quảng Tùng

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 30/5

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Đồng Giang, Đại Sơn, Thuận Hoan, Đồng Phú xã Đồng Hóa

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 29/5

Thôn Tân Đức 4 xã Hương Hóa
Từ 06h30 đến 12h30 ngày 30/5
Xã Mai Hóa (trừ các thôn Bắc Hóa, Tây Hóa), thôn Tây Trúc xã Tiến Hóa
Từ 06h30 đến 10h30 ngày 31/5
Các thôn Bắc Hóa, Tây Hóa xã Mai Hóa
Từ 06h30 đến 12h30 ngày 31/5

 8. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Pheo, Bình Minh 1 và 2 xã Trung Hóa

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 28/5

Bản Phú Minh xã Thượng Hóa
Từ 06h30 đến 17h30 ngày 30/5
Các thôn Tân Lợi, Tân Tiến xã Yên Hóa (hiện nay là thị trấn Quy Đạt)
Từ 06h00 đến 17h00 ngày 02/6

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]