VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 29/7/2021 đến ngày 04/8/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 29/7/2021 đến ngày 04/8/2021 bao gồm các khu vực sau:

 1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 8, 9 phường Đồng Phú

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 29/7

Các hộ dân cư dọc đường Bùi Thị Xuân, Phan Chu Trinh thuộc tổ dân phố 2 và 3 phường Đồng Hải (phường Đồng Mỹ cũ)

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 30/7

Các hộ dân cư dọc đường Dương Văn An, Bùi Thị Xuân  thuộc tổ dân phố 3 và 4 phường Đồng Hải (phường Đồng Mỹ cũ)

Từ 07h30 đến 09h30 ngày 30/7

Các thôn Thuận Phước, Thuận Hòa xã Thuận Đức

Từ 06h00 đến 07h00 ngày 30/7

Thôn Thuận Phong xã Thuận Đức

Từ 07h30 đến 08h30 ngày 30/7

Các tổ dân phố 1, 3 Mỹ Cương phường Bắc Nghĩa

Từ 14h30 đến 15h30 ngày 30/7

Các tổ dân phố 10, 14 phường Nam Lý

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 31/7

Các tổ dân phố 3, 4 phường Đồng Sơn; tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa; Trường Chính trị Quảng Bình

Từ 05h30 đến 11h00 ngày 01/8

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Tân Hòa, Tân Hạ, Tân Ninh xã Tân Thủy

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 02/8

Thôn 2B thị trấn Nông Trường Lệ Ninh

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 02/8

Xã Trường Thủy; các thôn Cây Bông, Cồn Cùng, Làng Thanh niên Lập nghiệp xã Kim Thủy; một phần thôn Thái Xá xã Mai Thủy

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 04/8

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Một phần tổ dân phố Quyết Tiến thị trấn Nông Trường Việt Trung, kho CK2, nhà máy tinh bột sắn sông Dinh, nhà máy gạch Yên Bình, nhà máy xử lý rác Lý Trạch, trại chăn nuôi KB

Từ 05h30 đến 14h00 ngày 03/8

4. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Nhân Thọ phường Quảng Thọ

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 04/8

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tiền Tiến xã Quảng Châu

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 30/7

Các thôn Tùng Lý, Hạ Lý, Hòa Lạc, Đất Đỏ xã Quảng Châu

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 02/8

Xã Quảng Xuân

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 04/8

6. Huyện Tuyên Hóa:   

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Cương Trung A, một phần thôn Cương Trung B xã Tiến Hóa

Từ 06h30 đến 15h30 ngày 04/8

7. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 1, 2, 3 thị trấn Quy Đạt; các thôn Yên Thắng, Tân Lợi, Tân Tiến, Tân Sơn xã Yên Hóa

Từ 05h30 đến 17h00 ngày 31/7

Xã Hồng Hóa

Từ 05h30 đến 08h00 và từ 14h30 đến 17h00 ngày 31/7

Xã Tân Hóa

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 01/8

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]