VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
 Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 13/7/2017 ĐẾN 19/7/2017
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 13/7/2017 đến ngày 19/7/2017 bao gồm các khu vực sau:
1. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Văn Thủy; Bản Cây Bông, Cồn Cùng, Làng Thanh niên Lập nghiệp xã Kim Thủy

Từ 05h30 đến 16h30 ngày 18/7

2. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Dinh Mười xã Gia Ninh; Bệnh viện Dinh Mười

Từ 04h30 đến 07h00 ngày 13/7

3. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Liên, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Quảng Trường (trừ thôn Cồn Ngựa, Chòm 6, Chòm 7)

Từ 05h00 đến 07h00 và từ 09h00 đến 11h00 ngày 15/7

4. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Toàn huyện

Từ 05h00 đến 11h00 ngày 15/7

5. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Toàn huyện (trừ các xã Ngư Hóa, Văn Hóa)

Từ 05h00 đến 11h00 ngày 15/7

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]