VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
 Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 30/3/2017 ĐẾN 05/4/2017
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 30/3/2017 đến ngày 05/4/2017 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 phường Đồng Phú

Từ 04h30 đến 07h30 ngày 30/3

Tổ dân phố 8 phường Bắc Nghĩa

Từ 07h30 đến 09h00 ngày 30/3

Các tổ dân phố 8, 9, 11 phường Bắc Lý

Từ 09h30 đến 11h00 ngày 30/3

Các thôn 1, 2, 3 xã Nghĩa Ninh

Từ 13h30 đến 15h00 ngày 30/3

Các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Đồng Sơn

Từ 15h30 đến 17h00 ngày 30/3

Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn

Từ 07h30 đến 09h00 ngày 30/3

Tổ dân phố 11 phường Nam Lý

Từ 09h30 đến 11h00 ngày 30/3

Tổ dân phố 9 phường Bắc Lý

Từ 13h30 đến 15h00 ngày 30/3

Khu nuôi tôm Cửa Phú của Công ty Cổ phần Đức Thắng

Từ 15h30 đến 17h00 ngày 30/3

Các thôn Thuận Phước, Thuận Hòa xã Thuận Đức; các nhà máy và cơ sở sản xuất Cao Lanh, Than Quảng Bình, Trường Sinh, Phân bón Sao Việt, Nhựa Át Phan, Địa Cầu Xanh, Làng nghề Thuận Đức, Gỗ Trường Thành, Bê tông Sơn Hải, Bê tông Nguyên Anh, Gạch Bình Yên, Nhà máy xử lý rác Lý Trạch

Từ 05h30 đến 14h00 ngày 31/3

Tổ dân phố 14 phường Bắc Lý; thôn 7 xã Lộc Ninh

Từ 07h30 đến 09h30 ngày 04/4

Các thôn 13, 15, 16 xã Lộc Ninh

Từ 10h00 đến 11h30 ngày 04/4

Các tổ dân phố 13, 14 phường Bắc Lý

Từ 13h30 đến 15h00 ngày 04/4

Khu Làng Nghề Phú Hải

Từ 15h30 đến 17h00 ngày 04/4

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Hồng Thủy

Từ 07h30 đến 11h00 ngày 30/3

Xã Ngư Thủy Nam; thôn Sen Hạ, Sen Trung, Sen Nam, Trầm Kỳ, Thanh Sơn xã Sen Thủy; khu khai thác titan xã Ngư Thủy Nam và Sen Thủy

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 31/3

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Trường An, Đức Thắng xã Gia Ninh; các hộ nuôi tôm khu vực xã Hải Ninh

Từ 07h30 đến 11h00 ngày 30/3

Thôn Xuân Dục 1 xã Xuân Ninh

Từ 07h30 đến 10h30 ngày 31/3

Các thôn Thống Nhất, Hoành Vinh xã An Ninh

Từ 10h00 đến 12h00 ngày 31/3

Xã Trường Sơn

Từ 05h30 đến 14h00 ngày 31/3

Xã Hải Ninh; thôn Tiền Vinh xã Gia Ninh

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 31/3

Văn phòng dự án FLC xã Hải Ninh

Từ 07h00 đến 12h30 ngày 01/4

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thị trấn Nông trường Việt Trung; Các nhà máy và cơ sở sản xuất Nhà máy Tinh bột sắn Sông Dinh, Chăn nuôi Hòa Phát

Từ 05h30 đến 14h00 ngày 31/3

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Quảng Châu (trừ thôn Tân Châu); thôn Phúc Kiều, Sơn Tùng xã Quảng Tùng

Từ 06h30 đến 09h00 ngày 30/3

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 30/3

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]