VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
 Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 25/5/2017 ĐẾN 31/5/2017
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 25/5/2017 đến ngày 31/5/2017 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 7 phường Hải Thành

Từ 06h30 đến 07h30 ngày 25/5

Các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Sơn

Từ 08h00 đến 09h00 ngày 25/5

Các thôn Thuận Phước, Thuận Ninh xã Thuận Đức

Từ 05h00 đến 09h00 ngày 31/5

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]