VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 06/12/2018 ĐẾN 12/12/2018
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Tân Sơn, Diêm Sơn, Đức Điền, Đức Sơn xã Đức Ninh

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 07/12

Các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phường Hải Thành; tổ dân phố 10 phường Đồng Phú

Từ 05h30 đến 11h00 ngày 08/12

Thôn Tân Sơn xã Đức Ninh

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 10/12

Các tổ dân phố 2, 3, 4, 5, 10 phường Bắc Lý; tổ dân phố 4 phường Nam Lý

Từ 07h00 đến 09h30 ngày 11/12

Các thôn Hà Trung, Cửa Phú xã Bảo Ninh

Từ 07h00 đến 09h30 ngày 12/12

2. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Lệ Kỳ 2 xã Vĩnh Ninh 

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 06/12

Thôn Quảng Xá xã Tân Ninh

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 07/12

Thôn Hòa Bình xã Tân Ninh

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 12/12

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]