VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 28/02/2019 ĐẾN 06/3/2019
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 28/02/2019 đến ngày 06/3/2019 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 1 Mỹ Cương phường Bắc Nghĩa

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 28/02

Thôn Tân Sơn xã Đức Ninh

Từ 08h00 đến 09h00 ngày 28/02

Các thôn Đức Sơn, Đức Điền, Giao Tế xã Đức Ninh

Từ 06h00 đến 07h00 ngày 28/02

Các tổ dân phố 2, 8, 12 phường Nam Lý

Từ 13h00 đến 14h30 ngày 28/02

Khu 525 tổ dân phố 11 phường Nam Lý

Từ 13h00 đến 14h00 ngày 28/02

Các tổ dân phố 14, 15 phường Bắc Lý

Từ 14h30 đến 15h30 ngày 28/02

Các tổ dân phố 8, 9, 11 phường Nam Lý

Từ 06h00 đến 07h00 ngày 01/3

Thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh

Từ 07h30 đến 09h00 ngày 01/3

Tổ dân phố 1 phường Hải Đình

Từ 07h00 đến 08h00 ngày 05/3

Các thôn Tân Phú, Tây Phú xã Quang Phú

Từ 07h00 đến 08h00 ngày 05/3

2. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Trường Sơn

Từ 05h30 đến 17h30 ngày 06/3

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]