VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 19/7/2018 ĐẾN 25/7/2018
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 19/7/2018 đến ngày 25/7/2018 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 8, 9, 10 phường Bắc Nghĩa

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 19/7

Tổ dân phố 8 phường Đồng Sơn; thôn 9 xã Nghĩa Ninh

Từ 08h00 đến 09h30 ngày 19/7

Tổ dân phố Bắc Hồng phường Phú Hải

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 19/7

Các tổ dân phố Diêm Hồng, Nam Hồng phường Phú Hải

Từ 06h00 đến 09h30 ngày 19/7

Tổ dân phố 1 phường Hải Đình, Chợ Đồng Hới

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 20/7

Tổ dân phố 11 phường Nam Lý

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 20/7

Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải

Từ 07h30 đến 09h30 ngày 20/7

Các tổ dân phố 9, 10 phường Đồng Phú

Từ 06h00 đến 09h00 ngày 21/7

Tổ dân phố 7, Hạt quản lý đường bộ 494 phường Đồng Sơn 

Từ 06h00 đến 09h30 ngày 21/7

Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn; các thôn Thuận Vinh, Thuận Hà xã Thuận Đức

Từ 06h00 đến 10h00 ngày 23/7

Các tổ dân phố 9, 10 phường Nam Lý

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 25/7

Nhà máy Gạch ngói 1-5 xã Thuận Đức

Từ 06h00 đến 09h30 ngày 25/7

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Vườn Hoa, Hương Thủy, Lục Sơn, Cồn Thi, Lục Giang, Hồng Giang xã Trường Thủy

Từ 05h30 đến 17h30 ngày 21/7

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tiểu khu 6, 7 thị trấn Quán Hàu; các thôn Vĩnh Tuy 2, 3 xã Vĩnh Ninh; Nhà máy may S&D thuộc Công ty TNHH S&D Quảng Bình 

Từ 05h30 đến 10h00 ngày 22/7

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tân Lý xã Hải Trạch

Từ 06h00 đến 10h30 ngày 24/7

Các thôn 4, 5 xã Đồng Trạch; các thôn Đông Đức, Nam Đức, Đức Trung xã Đức Trạch

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 25/7

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Tùng Lý, Hạ Lý xã Quảng Châu

Từ 05h00 đến 07h00 và từ 15h30 đến 17h30 ngày 20/7

Các thôn Hòa Lạc, Đất Đỏ xã Quảng Châu

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 20/7

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình

 

[Trở về]