VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2022)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 09/5

07h30

Chủ tịch, các PCT UBD tỉnh làm việc tại cơ quan

14h00

17h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh hội ý lãnh đạo và họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Đ/c Hùng đi công tác đến hết ngày 11/5

Thứ ba,

Ngày 10/5

08h00

Chủ tịch, đ/c Phong họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn

14h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở
Đ/c Phong đi kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp du lịch

Thứ tư,

Ngày 11/5

08h00

Chủ tịch làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Đ/c Phong làm việc với Hội người mù Việt Nam

14h00

Chủ tịch, đ/c Phong đi kiểm tra cơ sở

Thứ năm,

Ngày 12/5

07h30

08h00

Đ/c Phong dự Đại hội thể dục thể thao huyện Lệ Thủy
Chủ tịch đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Đ/c Hùng đi kiểm tra cơ sở

14h00

17h00

Chủ tịch, đ/c Phong Họp thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch, đ/c Phong đi công tác đến hết ngày 13/5

Thứ sáu,

Ngày 13/5

08h00

Đ/c Hùng đi kiểm tra cơ sở

Thứ bảy,

Ngày 14/5

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chủ nhật,

Ngày 15/5

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]