VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 18/4 đến ngày 24/4/2022)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 18/4

 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh hội ý lãnh đạo và họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

14h00

14h30

16h30

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Phong tiếp đoàn Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh

Đ/c Phong dự Lễ trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 2)

Thứ ba,

Ngày 19/4

08h00

 

 

 

09h00

Đ/c Lâm họp Hội đồng thẩm định liên quan đến dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch

Đ/c Phong dự Hội nghị triển khai các Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban mặt trận TQVN tỉnh

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghe báo cáo danh mục các dự án khởi công mới dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn ngân tỉnh) và Phương án phân bổ chi tiết số vốn ngân sách tỉnh năm 2022

14h00

Đ/c Lâm đi công tác đến hết ngày 22/4

Đ/c Phong làm việc với Đoàn công tác liên ngành Bộ Nội vụ và Ban Dân vận Trung ương

Thứ tư,

Ngày 20/4

08h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Hùng đi công tác đến hết ngày 22/4

14h00

Chủ tịch làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của một số dự án

Đ/c Phong làm việc với Đoàn giám sát quốc hội tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh”

Thứ năm,

Ngày 21/4

08h00

 

 

  

09h00

Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021  -2025

Đ/c Phong dự làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2022 (với đ/c Bí thư Tỉnh ủy)

Chủ tịch dự Lễ công bố kích hoạt toàn quốc hệ thống hóa đơn điện tử

14h00

Đ/c Phong dự Hội nghị triển khai công tác Giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Thứ sáu,

Ngày 22/4

08h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Phong làm việc với Sở Du lịch

Thứ bảy,

Ngày 23/4

 

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chủ nhật,

Ngày 24/4

08h00

Chủ tịch dự Lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Dohwa

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]