VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 25/4 đến ngày 30/4/2022)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 25/4

08h00

 

 

Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Đ/c Lâm đi công tác đến hết ngày 29/4
Đ/c Hùng đi công tác đến hết ngày 27/4

13h15

14h00

Chủ tịch tiếp tập đoàn Dohwa
Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

Thứ ba,

Ngày 26/4

08h00

Đ/c Phong chỉ đạo thi tuyển công chức năm 2022

14h00

17h00

Chủ tịch Họp triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022
Đ/c Phong làm việc với Đoàn công tác ADB đối với dự án vay vốn ADB

Thứ tư,

Ngày 27/4

08h00

08h15

Đ/c Hùng dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập BIDV

Chủ tịch, đ/c Phong họp trực tuyến Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

14h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Phong dự làm việc với liên đoàn lao động tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm,

Ngày 28/4

08h00

Chủ tịch, đ/c Phong làm việc với Trường Đại học Quảng Bình

14h00

Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Đ/c Phong họp trực tuyến triển khai thực hiện QĐ số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ sáu,

Ngày 29/4

08h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở
Đ/c Phong họp BCĐ Dự án Tiểu vùng sông Mê Kông

19h30

Đ/c Phong dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị

Thứ bảy,

Ngày 30/4

 

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chủ nhật,

Ngày 01/5

 

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]