VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2018)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 01/01

Sáng

           Nghỉ tết dương lịch

           Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

Thứ 3,

Ngày 02/01

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

Thứ 4,

Ngày 03/01

Sáng

08h00: Chủ tịch dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Sở Nội vụ

           Đ/c Quang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều

15h00: Đ/c Quang làm việc với Tập đoàn KT Hàn Quốc

           Đ/c Hoàng đi công tác đến hết ngày 04/01 (Dự Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2018 giữa Quân khu 4 và 6 tỉnh)

Thứ 5,

Ngày 04/01

Sáng

08h00: Chủ tịch đi công tác

           Đ/c Quang họp thường kỳ Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

           Đ/c Ngân dự Hội nghị trực tuyến ngành Nông nghiệp và PTNT

Chiều

14h00: Đ/c Quang dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Sở Giao thông Vận tải

           Đ/c Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác vận động HMTN năm 2017 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018

Thứ 6,

Ngày 05/01

Sáng

08h00: Đ/c Quang làm việc về dự án Nhà máy luyện gang của Công ty TNHH Anh Trang

           Đ/c Ngân họp giải quyết khiếu nại, tố cáo

           Đ/c Hoàng kiểm tra công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

09h30: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo về dự án TMS Quảng Bình Resort

           Đ/c Quang dự Hội nghị khách hàng Công ty Xăng dầu Quảng Bình

Thứ 7,

Ngày 06/01

Sáng

           Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

Chủ Nhật,

Ngày 07/01

Sáng

          Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]