VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 01/10

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

           Đ/c Dũng đi công tác
Chiều

14h00: Đ/c  Ngân đi công tác

Thứ 3,

Ngày 02/10

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2018

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Quang làm việc với Công ty Southest Asia Capital Group.Int

           Đ/c Hoàng dự gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu

Thứ 4,

Ngày 03/10

Sáng

08h00: Chủ tịch đi công tác

           Đ/c Quang họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị giao ban bảo vệ ANQG, TTATXH và quốc phòng

Chiều

14h00: Đ/c Quang đi công tác

           Đ/c Ngân họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 67

Thứ 5,

Ngày 04/10

Sáng

08h00: Đ/c Ngân báo cáo chuyên đề Nông thôn mới tại Trường Chính trị tỉnh

Chiều

14h00: Đ/c Hoàng họp báo Quý III

           Đ/c Ngân làm việc với các ngành về IUU

Thứ 6,

Ngày 05/10

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Hoàng họp với các ngành về chính quyền điện tử

           Đ/c Quang đi công tác

           Đ/c Ngân dự Hội nghị chuyên đề liên kết chuỗi giá trị

Chiều

14h00: Đ/c Ngân họp giải quyết khiếu nại

Thứ 7,

Ngày 06/10

Sáng

            Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh  

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 07/10

Sáng

           Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]