VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 01/3

07h30

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

14h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Thứ ba,

Ngày 02/3

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

14h00

Đ/c Lâm kiểm tra công tác sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Minh Hoá

Đ/c Phong dự Hội nghị triển khai Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021-2025

Thứ tư,

Ngày 03/3

08h00

Chủ tịch, đ/c Hùng làm việc với Sở Xây dựng về các dự án Nhà ở thương mại và khu đô thị

Đ/c Phong họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

14h00

Đ/c Lâm kiểm tra công tác sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hoá

Đ/c Phong họp Ban chỉ đạo đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ 9 (năm 2021-2022)

Đ/c Hùng họp ban chỉ đạo GPMB Trung tâm điện lực Quảng Trạch và GPMB  đường dây 500 KV mạch 3

Thứ năm,

Ngày 04/3

08h00

Chủ tịch, đ/c Lâm, đ/c Hùng làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về công tác giao chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất và phát triển quỹ đất năm 2021

Đ/c Phong họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

14h00

Chủ tịch, đ/c Hùng làm việc với các sở, ngành về công tác chi ngân sách nhà nước năm 2021

Đ/c Lâm dự làm việc với Tổ công tác lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (với đ/c Bí thư Tỉnh uỷ)

Đ/c Phong họp Ban chỉ đạo hội khoẻ Phù Đổng tỉnh lần thứ XV năm 2021

Thứ sáu,

Ngày 05/3

08h00

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2021

14h00

Chủ tịch, đ/c Lâm làm việc với huyện Bố Trạch về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Đ/c Hùng làm việc với BQL Dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới

Thứ bảy,

Ngày 06/3

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

Chủ nhật,

Ngày 07/3

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]