VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 02/12

Sáng

08h00: Chủ tịch các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ 3,

Ngày 03/12

Sáng

08h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

           Đ/c Quang làm việc với Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 74

Thứ 4,

Ngày 04/12

Sáng

08h00: Đ/c Quang dự Hội thảo bất động sản Quảng Bình

           Đ/c Ngân dự làm việc với Ban Nội chính, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11

Thứ 5,

Ngày 05/12

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Tỉnh ủy

Chiều

 

Thứ 6,

Ngày 06/12

Sáng

08h00: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

           Đ/c Quang đi công tác

           Đ/c Ngân họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 67
Chiều

14h00: Chủ tịch họp Đảng ủy Quân sự tỉnh

Thứ 7,

Ngày 07/12

Sáng

           Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 08/12

Sáng

          Chủ tịch trực Lãnh đạo UBND tỉnh   

          Đ/c Dũng đi công tác

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]