VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 03/06

Sáng

            Chủ tịch họp Quốc hội

08h00: Đ/c Dũng kiểm tra kỳ thi tuyển vào lớp 10
Chiều

 

Thứ 3,

Ngày 04/06

Sáng 08h00: Đ/c Quang tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh

Chiều

14h00: Đ/c Quang họp Ban Chỉ đạo bồi thường GPMB Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch

           Đ/c Ngân kiểm tra tiến độ sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi

Thứ 4,

Ngày 05/06

Sáng 06h30: Đ/c Ngân dự Lễ hưởng ứng ngày môi trường thế giới

08h00: Đ/c Quang họp Hội đồng tuyển dụng công chức

           Đ/c Hoàng họp Hội đồng giải báo chí
Chiều

14h00: Đ/c Quang dự duyệt nôi dung Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII

            Đ/c Ngân nghe báo cáo kết quả thanh tra

16h30: Đ/c Hoàng làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Dân tộc  

Thứ 5,

Ngày 06/06

Sáng

08h00: Đ/c Quang dự làm việc với Sở Tài chính (với đ/c Bí thư Tỉnh ủy)

           Đ/c Hoàng dự tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Chiều 14h00: Đ/c Quang làm việc với Nhà thầu KT về Dự án điện năng lượng mặt trời

           Đ/c Ngân làm việc với các ngành về các dự án chậm tiến độ

Thứ 6,

Ngày 07/06

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5

           Đ/c Quang làm việc với Đoàn WB về Dự án Vệ sinh và MT Đồng Hới

Thứ 7,

Ngày 08/06

Sáng

          Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 09/06

Sáng

          Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]