VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 04/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

           Đ/c Ngân dự Hội nghị trực tuyến về khống chế bệnh tả lợn Châu Phi

Chiều

14h00: Chủ tịch hội ý Thường trực Tỉnh ủy

           Đ/c Dũng đi công tác (đến hết 06/3)

Thứ 3,

Ngày 05/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang kiểm tra việc mở rộng đường Nguyễn Trãi

           Đ/c Ngân làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo

           Đ/c Quang làm việc với Sở Giao thông Vận tải về các Dự án của Sở

           Đ/c Hoàng làm việc với VNPT Đà Nẵng

Thứ 4,

Ngày 06/03

Sáng

08h00: Đ/c Quang họp Hội đồng quản lý quỹ đất

08h30: Chủ tịch, đ/c Ngân làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2

           Đ/c Quang đi công tác (đến hết tuần)

Thứ 5,

Ngày 07/03

Sáng

08h00: Chủ tịch đi kiểm tra tại Cửa khẩu Cha Lo và làm việc với huyện Minh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội

           Đ/c Dũng dự họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh

           Đ/c Ngân họp giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều

14h00: Đ/c Dũng họp Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh

           Đ/c Hoàng dự họp Thường kỳ Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 6,

Ngày 08/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Ngân họp với các ngành về xử lý rác thải

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Hoàng làm việc với Liên hiệp hữu nghị tỉnh

            Đ/c Ngân làm việc với các ngành về khu đất tại tỉnh Khăm Muộn

Thứ 7,

Ngày 09/03

Sáng

           Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh         

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 10/03

Sáng

         Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]