VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 04/06 đến ngày 10/06/2018)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 04/06

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

Thứ 3,

Ngày 05/06

Sáng

06h30: Đ/c Ngân dự Lễ Mit tinh hưởng ứng tháng hành động vì môi trường

08h00: Chủ tịch, đ/c Dũng làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

           Đ/c Quang tiếp xúc cử tri

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp với các ngành nghe báo cáo về các dự án nhà ở thương mại

Thứ 4,

Ngày 06/06

Sáng

08h00: Chủ tịch tiếp xúc cử tri

           Đ/c Quang làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế

           Đ/c Hoàng họp Hội đồng chấm giải báo chí (cả ngày)

Chiều

 

Thứ 5,

Ngày 07/06

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND thường kỳ tháng 5/2018

Chiều

14h00: Đ/c Quang đi công tác

Thứ 6,

Ngày 08/06

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Dũng họp giải quyết thẩm quyền thẩm định các dự án du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng

           Đ/c Ngân kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Bố Trạch

Chiều

 

Thứ 7,

Ngày 09/06

Sáng

           Đ/c Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 10/06

Sáng

            Đ/c Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]