VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 04/10 đến ngày 10/10/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 04/10

08h00

 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

15h00

Đ/c Phong trao thưởng trong công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn và đón công dân Quảng Bình trở về từ thành phố HCM và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thứ ba,

Ngày 05/10

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

14h00

Đ/c Lâm dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh

Đ/c Phong làm việc với Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp

Thứ tư,

Ngày 06/10

08h00

Chủ tịch, các PCT họp thường kỳ (họp trực tuyến) tháng 9/2021 và 9 tháng đầu năm 2021

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19

Thứ năm,

Ngày 07/10

08h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở

13h30

 

 

14h00

 

 

 

Đ/c Hùng dự Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 9 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021

Đ/c Lâm làm việc với các sở, ngành, địa phương về hoạt động của Nhà máy xử lý rác

Đ/c Phong – Tổ phó Tổ công tác đặc biệt đi kiểm tra một số cơ sở về công tác phòng chống dịch và dạy học ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Trạch

Đ/c Hùng làm việc với Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Thứ sáu,

Ngày 08/10

08h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Lâm dự phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh

Đ/c Phong dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm về công tác dân tộc, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

14h00

Đ/c Lâm họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng

Đ/c Hùng – Tổ phó Tổ công tác đặc biệt làm việc với các Chủ đầu tư có dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công

Thứ bảy,

Ngày 09/10

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 10/10

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]