VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2017)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 04/12

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

           Đ/c Dũng đi công tác đến ngày 08/12

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo về dự án Nhà máy sản xuất gỗ OKAL, OSB và gỗ ván thanh tại KCN Bang

16h00: Đ/c Quang làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng XNK Hàn Quốc

Thứ 3,

Ngày 05/12

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo về triển khai dự án của Tập đoàn FLC

Chiều

14h00: Đ/c Ngân họp Hội đồng bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển

Thứ 4,

Ngày 06/12

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã

Chiều

 

Thứ 5,

Ngày 07/12

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều

 

Thứ 6,

Ngày 08/12

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều

 

Thứ 7,

Ngày 09/12

Sáng

08h00: Đ/c Dũng dự Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh lần thứ II, năm 2017

           Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 10/12

Sáng

           Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

15h00: Đ/c Dũng dự Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh lần thứ II, năm 2017

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]