VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 05/4

08h00

Đ/c Phong chúc Tết Tổng lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng

   

Thứ ba,

Ngày 06/4

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Đ/c Lâm kiểm tra tiến độ thực hiện các khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở do mưa lũ trên địa bàn tỉnh

14h00

 

 

16h30

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Hùng kiểm tra tiến độ thi công các dự án của BQL Dự án MT và BĐKH thành phố Đồng Hới

Đ/c Phong tiếp xã giao và làm việc với Đại sự quán Hoa Kỳ

Thứ tư,

Ngày 07/4

08h00

Chủ tịch, đ/c Phong làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình

Đ/c Lâm Họp hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

Đ/c Hùng làm việc với Đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải

14h00

Đ/c Lâm nghe báo cáo tiến độ dự án phục hồi tái tạo nguồn lợi thuỷ sản và hệ sinh thái thuỷ sinh

Đ/c Phong dự Hội nghị giao ban công tác tôn giáo quý I/2021

Đ/c Hùng họp ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Đ/c Phong đi công tác đến ngày 09/4

Thứ năm,

Ngày 08/4

08h00

Chủ tịch, đ/c Hùng làm việc với BQL Khu kinh tế

Đ/c Lâm dự Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP quý I/2021

14h00

Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Đ/c Lâm làm việc với BQL khu dự trữ thiên nhiên Động Châu khe nước trong

Đ/c Hùng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của hội đồng giám sát xổ số tỉnh

Thứ sáu,

Ngày 09/4

08h00

Chủ tịch, đ/c Lâm dự Hội nghị bạn Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 15

Đ/c Hùng đi kiểm tra GPMB dự án Nhiệt điện Quảng Trạch và đường dây 500 KV

14h00

Chủ tịch, đ/c Hùng làm việc với huyện Quảng Trạch về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021

Đ/c Lâm làm việc với Tổ công tác triển khai quy hoach tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ bảy,

Ngày 10/4

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 11/4

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]