VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 06/04 đến ngày 12/04/2020)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 06/04

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh.

Chiều

14h00: Chủ tịch hội ý Thường trực Tỉnh ủy

Thứ 3,

Ngày 07/04

Sáng

08h00: Đ/c Dũng dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về “Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng Vụ Đông Xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc”

Chiều

14h00: Đ/c Dũng dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ với Ban chỉ đạo dịch Covid-19

Thứ 4,

Ngày 08/04

Sáng

           Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan

Chiều  

Thứ 5,

Ngày 09/04

Sáng            Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan
Chiều  

Thứ 6,

Ngày 10/04

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 82

Chiều

 

Thứ 7,

Ngày 11/04

Sáng

             Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 12/04

Sáng

           Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]