VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019)

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 07/10

Sáng

08h00: Chủ tịch tiếp xúc cử tri  Đại biểu Quốc hội

           Đ/c Ngân đi công tác đến hết tuần

10h00: Đ/c Dũng làm việc với SCG - Thái Lan

Chiều

14h00: Đ/c Quang làm việc với Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu

           Đ/c Hoàng họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ 3,

Ngày 08/10

Sáng

           Đ/c Dũng đi công tác đến hết tuần

08h00: Đ/c Quang họp Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

           Đ/c Hoàng làm việc với Hội Luật gia tỉnh

Thứ 4,

Ngày 09/10

Sáng

07h30: Đ/c Hoàng dự khai giảng năm học 2019 - 2020 Đại học Quảng Bình

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 9

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ 5,

Ngày 10/10

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Quang kiểm tra tiến độ thực hiện GPMB, tái định cư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch và làm việc với huyện Quảng Trạch về tình hình kinh tế - xã hội

           Đ/c Hoàng dự họp báo Quý III/2019

           Đ/c Hoàng đi công tác

Thứ 6,

Ngày 11/10

Sáng

08h00: Đ/c Quang làm việc với Sở Xây dựng

Chiều

14h00: Đ/c Quang dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Thứ 7,

Ngày 12/10

Sáng

           Đ/c Dũng trực Lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 13/10

Sáng

           Đ/c Dũng trực Lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

 

[Trở về]