VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 08/04

Sáng

08h00: Chủ tịch đi công tác (đến hết tuần)

           Đ/c Ngân đi công tác (đến hết ngày 11/4)

Chiều

14h00: Đ/c Dũng đi công tác (đến hết ngày 09/4)

Thứ 3,

Ngày 09/04

Sáng

08h00: Đ/c Quang, đ/c Hoàng dự làm việc với Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII

           Đ/c Quang đi công tác (đến hết ngày 11/4)

Chiều

 

Thứ 4,

Ngày 10/04

Sáng

08h00: Đ/c Dũng dự họp trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019

Chiều

14h00: Đ/c Dũng làm việc với Công ty Phù Sa Đỏ

           Đ/c Hoàng họp báo Quý I

Thứ 5,

Ngày 11/04

Sáng

08h00: Đ/c Dũng dự Lễ phát động tháng vệ sinh an toàn thực phẩm

Chiều

14h00: Đ/c Dũng họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Thứ 6,

Ngày 12/04

Sáng

08h00: Đ/c Dũng dự Hội thảo khoa học “Quảng Bình - 30 năm đổi mới và phát triển”

           Đ/c Ngân họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Dũng đi công tác

Thứ 7,

Ngày 13/04

Sáng

          Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh         

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 14/04

Sáng

         Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]