VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 08/07

Sáng

           Chủ tịch đi công tác đến hết ngày 09/7/2019

           Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

Chiều  

Thứ 3,

Ngày 09/07

Sáng

08h00: Đ/c Quang làm việc với BQL Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị sơ kết công tác chi KCB BHYT 6 tháng đầu năm

Chiều

14h00: Đ/c Hoàng làm việc với Thanh tra Ủy ban Dân tộc về kết luận thanh tra

           Đ/c Ngân kiểm tra các công trình thủy lợi

Thứ 4,

Ngày 10/07

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp HĐND tỉnh (cả ngày)

Chiều

 

Thứ 5,

Ngày 11/07

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp HĐND tỉnh (cả ngày)

           Đ/c Quang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Chiều

 

Thứ 6,

Ngày 12/07

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp HĐND tỉnh

           Đ/c Hoàng đi công tác

Chiều

 

Thứ 7,

Ngày 13/07

Sáng

          Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh         

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 14/07

Sáng

          Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]