VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 09/12

Sáng

08h00: Chủ tịch các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

           Đ/c Dũng đi công tác

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

           Đ/c Hoàng dự Lễ khởi công dịch vụ công quốc gia

Thứ 3,

Ngày 10/12

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND tỉnh

Thứ 4,

Ngày 11/12

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND tỉnh

Thứ 5,

Ngày 12/12

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND tỉnh

Thứ 6,

Ngày 13/12

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang họp Tiểu ban hậu cần Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

           Đ/c Ngân họp Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh
Chiều

14h00: Đ/c Quang họp các ngành và đơn vị về thu nợ vay quỹ đầu tư địa phương

           Đ/c Ngân làm việc với Phó Tư lênh Binh đoàn 15 về đất quốc phòng

Thứ 7,

Ngày 14/12

Sáng

           Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 15/12

Sáng

          Đ/c Quang trực Lãnh đạo UBND tỉnh             

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]