Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 10/06

Sáng

            Đ/c Ngân đi công tác (đến hết ngày 12/6)

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

08h30: Đ/c Quang đi kiểm tra hiện trường và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chiều

14h00: Chủ tịch hội ý Thường trực Tỉnh ủy

Thứ 3,

Ngày 11/06

Sáng 08h00: Chủ tịch họp Quốc hội (đến hết tuần)

           Đ/c Dũng đi công tác (đến hết ngày 12/6)

           Đ/c Quang làm việc với Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (Tỉnh ủy mời)

Chiều

 

Thứ 4,

Ngày 12/06

Sáng

08h00: Đ/c Quang chỉ đạo thi tuyển công chức

Chiều  

Thứ 5,

Ngày 13/06

Sáng

08h00: Đ/c Dũng kiểm tra hoạt động du lịch tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

            Đ/c Hoàng dự Lễ bàn giao 43 căn nhà cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trọng Hóa và xã Dân Hóa (Tỉnh ủy mời)

            Đ/c Ngân họp với các ngành về rà soát, chuyển loại rừng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất
Chiều 14h00: Đ/c Ngân họp giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ 6,

Ngày 14/06

Sáng

08h00: Đ/c Quang làm việc với Dự án Thoát nước và VSMT thị xã Ba Đồn

           Đ/c Ngân kiểm tra xây dựng nông thôn mới

Chiều

14h00: Đ/c Quang làm việc với Đoàn Kiểm toán về thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018

          Đ/c Hoàng dự làm việc với Đoàn công tác Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư (Tỉnh ủy mời)

Thứ 7,

Ngày 15/06

Sáng

          Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 16/06

Sáng

          Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]