Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 10/8

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

           Đ/c Hoàng đi công tác đến ngày 12/8

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Thứ 3,

Ngày 11/8

Sáng

07h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đồng Hới

Chiều

14h00: Đ/c Phong làm việc với Bộ Tư lệnh quân khu IV

           Đ/c Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 4,

Ngày 12/8

Sáng

07h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ba Đồn

08h00: Đ/c Dũng Họp hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Phong Họp triển khai công tác phòng chống thiên tai

Thứ 5,

Ngày 13/8

Sáng

07h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ

09h00: Đ/c Quang làm việc với Kiểm toán Nhà nước Khu vực II

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

15h30: Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ 6,

Ngày 14/8

Sáng

07h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

08h00: Đ/c Hoàng họp Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 95

           Đ/c Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

           Đ/c Hoàng làm việc với Sở Tư pháp về công tác đấu giá tài sản

Thứ 7,

Ngày 15/8

Sáng

           Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

Chủ Nhật,

Ngày 16/8

Sáng

           Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]