VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 11/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch hội ý Thường trực Tỉnh ủy

           Đ/c Hoàng dự họp trực tuyến tại Công an tỉnh

           Đ/c Ngân đi công tác

Thứ 3,

Ngày 12/03

Sáng

08h00: Đ/c Hoàng dự họp Cụm thi đua Bắc Trung bộ

Chiều

13h30: Đ/c Dũng dự Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh

14h00: Đ/c Chủ tịch dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

            Đ/c Quang làm việc với Công ty tư vấn Mc Kensey về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

16h00: Đ/c Quang dự Lễ công bố thành lập Đảng bộ cơ sở Cục QLTT và tổng kết công tác QLTT

Thứ 4,

Ngày 13/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang kiểm tra tiến độ phá dỡ sân Vận động và triển khai thực hiện xây dựng Quảng trường trung tâm

Chiều

14h00: Đ/c Quang dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo tổng điều điều tra dân số và nhà ở năm 2019

           Đ/c Ngân họp Ban Chỉ đạo 61

Thứ 5,

Ngày 14/03

Sáng

08h00: Chủ tịch họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

           Đ/c Quang họp trực tuyến Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng

          Đ/c Dũng dự khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo

          Đ/c Ngân họp Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể

09h30: Đ/c Quang, đ/c Dũng họp xử lý tài sản tại Trung tâm DL PN-KB

Chiều

14h00: Chủ tịch làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

            Đ/c Quang dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh

            Đ/c Dũng họp Ban Chỉ đạo1956 về đào tạo nghề lao động nông thôn

            Đ/c Ngân họp Hội đồng thẩm định giá đất

18h30: Đ/c Dũng dự gặp mặt lao động NGO, ODA, FDI

Thứ 6,

Ngày 15/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Hoàng làm việc với Sở Tư pháp

           Đ/c Quang tiếp công dân

           Đ/c Dũng dự làm việc với Sở Du lịch (Đoàn của Bí thư)

           Đ/c Ngân làm việc với các ngành về khu đất tại tỉnh Khăm Muộn

Chiều

14h00: Đ/c Quang họp với Ban QLDA công trình điện Miền Trung

Thứ 7,

Ngày 16/03

Sáng

           Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh         

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 17/03

Sáng

         Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]