VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 11/10

08h00 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

14h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Đ/c Phong dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sở kết công tác Công an trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ ba,

Ngày 12/10

08h00

Đ/c Phong họp Báo quý III/2021

14h00

  

14h30

Đ/c Phong dự Họp trực tuyến đánh giá công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân, viên chức, lao động GĐ 2016-2021 (Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ tư,

Ngày 13/10

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 6

Đ/c Lâm dự Lễ kỷ niệm ngày quốc tế giảm nghèo rủi ro thiên tai và ngày Asean Quản lý thiên tai

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 để bàn các giải pháp hỗ trợ người lao động về từ các tỉnh phía Nam

Thứ năm,

Ngày 14/10

08h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Lâm họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

Đ/c Phong dự tọa đàm trực tuyến “Phục hồi và phát triển du lịch do đại dịch Covid-19”

Đ/c Hùng dự hội nghị trực tuyến về phát triển logistics vận tải đường thủy nội địa (Bộ GTVT)

14h00

Đ/c Lâm họp bàn với các sở, ngành, địa phương về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển

Đ/c Phong họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX

Đ/c Hùng – Tổ phó Tổ công tác đặc biệt làm việc với các Chủ đầu tư có dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công

Thứ sáu,

Ngày 15/10

08h00

 

 09h00

 

10h00

Đ/c Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021

Đ/c Hùng - Tổ phó Tổ công tác đặc biệt làm việc với các sở, ngành về Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn (ODA Đan Mạch)

Chủ tịch dự toạ đàm với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam “Kết nối Quảng Bình – Hàn Quốc 2021"

Đ/c Hùng - Tổ phó Tổ công tác đặc biệt làm việc với các sở, ngành về Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải sử dụng vốn vay NH thế giới

14h00

Chủ tịch, đ/c Lâm làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

Đ/c Phong kiểm tra công tác phòng chống dịch và dạy học ứng phó với dịch Covid-19 tại huyện Tuyên Hoá

Thứ bảy,

Ngày 16/10

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 17/10

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]