VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 11/11

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

           Đ/c Ngân làm việc với Công ty Hưng Phát

Thứ 3,

Ngày 12/11

Sáng

08h00: Chủ tịch họp Quốc hội đến hết tuần

Chiều

14h00: Đ/c Ngân kiểm tra việc tích nước hồ đập phục vụ sản xuất Đông Xuân

           Đ/c Hoàng đi công tác

Thứ 4,

Ngày 13/11

Sáng

08h00: Đ/c Dũng làm việc với Tổ chức PeaceTrees Việt Nam

Chiều

14h00: Đ/c Quang làm việc với Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới

          Đ/c Ngân làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ 5,

Ngày 14/11

Sáng

08h00: Đ/c Ngân làm việc với huyện Tuyên Hóa và xã Lê Hóa (cả ngày)

           Đ/c Hoàng dự Đại hội thi đua “Cựu chiến gương mẫu” lần thứ VI
Chiều

14h00: Đ/c Hoàng làm việc với BCĐ THADS huyện Bố Trạch

Thứ 6,

Ngày 15/11

Sáng

08h00: Các Phó Chủ tịch UBND dự Hội nghị Tỉnh ủy

08h30: Đ/c Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

           Đ/c Dũng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử

           Đ/c Hoàng tiếp công dân

           Đ/c Ngân kiểm tra cơ sở sản xuất
Chiều

14h00: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước về an ninh mạng

Thứ 7,

Ngày 16/11

Sáng

           Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

15h00: Chủ tịch làm việc với Công ty Air Inter Transport Co.Ltd (Thái Lan)

Chủ Nhật,

Ngày 17/11

Sáng

          Đ/c Hoàng trực Lãnh đạo UBND tỉnh   

Chiều

14h30: Đ/c Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]