VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 14/05 đến ngày 20/05/2018)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 14/05

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

           Đ/c Hoàng làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ tại Công ty Xổ số Quảng Bình

           Đ/c Ngân họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2025.

Thứ 3,

Ngày 15/05

Sáng

08h00: Đ/c Quang tiếp công dân

           Đ/c Hoàng làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ

Chiều

14h00: Đ/c Quang họp Hội đồng bình chọn sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

           Đ/c Dũng giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới

           Đ/c Ngân làm việc với các ngành về chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trên địa bàn

18h30: Chủ tịch đón Đoàn công tác Trung ương tại Sân bay Đồng Hới

19h30: Chủ tịch dự phiên đối thoại với đoàn viên, người lao động nhân dịp Đại hội Công đoàn tỉnh

Thứ 4,

Ngày 16/05

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Ngân làm việc với Đoàn công tác Trung ương

           Đ/c Quang dự Đại hội Công tỉnh đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều

14h00: Đ/c Quang họp Tiểu ban nội dung Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018

Thứ 5,

Ngày 17/05

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Ngân đi công tác

           Đ/c Dũng dự Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi đạt giải quốc gia và cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

09h15:  Đ/c Dũng dự khai mạc Chương trình “Hành trình cuộc sống năm 2018’

Chiều

14h00: Đ/c Quang làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

           Đ/c Dũng đi công tác Hội An

19h30: Đ/c Hoàng dự giao lưu Chương trình trưng bày sản phẩm của  "Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp"

Thứ 6,

Ngày 18/05

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) và quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Chiều

14h00: Chủ tịch dự "Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp"

           Đ/c Quang họp với các ngành về giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khách sạn của Công ty CP VIX

           Đ/c Ngân họp giải quyết khiếu nại

Thứ 7,

Ngày 19/05

Sáng

           Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 20/05

Sáng

            Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]