VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 14/9

Sáng

07h30: Chủ tịch đi công tác đến hết ngày 17/9

08h00: Đ/c Hoàng làm việc với VTV8

Chiều

14h00: Đ/c Dũng họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

Thứ 3,

Ngày 15/9

Sáng

08h00: Đ/c Quang làm việc với các ngành về địa điểm quy hoạch dự án Nhà máy điện khí 3000 MW và Trạm biến áp 500 KV Lệ Thuỷ

           Đ/c Hoàng kiểm tra xây dựng chính quyền điện tử tại Sở Khoa học Công nghệ

           Đ/c Phong tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020

Chiều

14h00: Đ/c Quang dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020

Thứ 4,

Ngày 16/9

Sáng

08h00: Đ/c Quang đi công tác đến hết ngày 18/9

Chiều

14h00: Đ/c Dũng họp Ban chỉ đạo thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2

Thứ 5,

Ngày 17/9

Sáng

08h00: Đ/c Dũng dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015-2020

Chiều

13h30: Đ/c Dũng kiểm tra các điểm tiếp nhận người qua biên giới

15h00: Đ/c Hoàng dự Lễ khai trương đưa Internet đến 2 xã Tân, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch

Thứ 6,

Ngày 18/9

Sáng

08h00: Đ/c Hoàng làm việc với Trường Cao đẳng Luật Miền Trung

           Đ/c Phong làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Chiều

 

Thứ 7,

Ngày 19/9

Sáng

           Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 20/9

Sáng

           Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh

10h00: Chủ tịch, các PCT dự Lễ khởi công cụm trang trại điện gió B&T

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]