VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 15/04

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghỉ bù ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

            Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Thứ 3,

Ngày 16/04

Sáng

08h00: Chủ tịch họp giao nhiệm vụ diễn tập

            Đ/c Quang tiếp công dân

            Đ/c Hoàng đi công tác (đến hết tuần)

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự đảng và Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ 4,

Ngày 17/04

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang làm việc với Đoàn Công tác Trung ương

           Đ/c Dũng họp trực tuyến với Bộ GD&ĐT

          Đ/c Ngân đi công tác

Chiều

14h00: Chủ tịch làm việc với Tổng cục Hải quan

           Đ/c Quang làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 5,

Ngày 18/04

Sáng

08h00: Đ/c Dũng đi công tác đến hết tuần

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Quang làm việc với huyện Quảng Ninh về tình hình kinh tế - xã hội

Thứ 6,

Ngày 19/04

Sáng

08h00: Chủ tịch kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư tại Bang

           Đ/c Quang họp Ban Chỉ đạo Dự án Thoát nước Ba Đồn

Chiều

 

Thứ 7,

Ngày 20/04

Sáng

          Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh         

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 21/04

Sáng

           Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]