VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 16/8 đến ngày 22/8/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 16/8

07h30

08h00

Đ/c Lâm dự hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quan sự tỉnh

Chủ tịch dự Họp HĐND huyện Bố Trạch khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ ba,

Ngày 17/8

08h00

Chủ tịch, đ/c Phong họp BCĐ phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh

Đ/c Hùng làm việc với BQL Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới

14h00

Đ/c Lâm kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư Bản Sắt

Đ/c Phong Họp bàn kế hoạch phục vụ Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ tư,

Ngày 18/8

08h00

Đ/c Hùng họp Ban chỉ đạo cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập

14h00

Chủ tịch làm việc với thị xã Ba Đồn về tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021

Đ/c Lâm Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh

Đ/c Phong dự làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (với đ/c Bí thư Tỉnh uỷ)

Thứ năm,

Ngày 19/8

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch

14h00

Chủ tịch, đ/c Phong làm việc với Tập đoàn FPT (trực tuyến) chuyên đề về hợp tác, tư vẫn, hỗ trợ  tỉnh trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

Thứ sáu,

Ngày 20/8

08h00

Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ

14h00

Đ/c Lâm dự Làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Hới (với đ/c Bí thư Tỉnh uỷ)

Thứ bảy, 

Ngày 218

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 22/8

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]